Lemiesze i łopatki do mieszarek
1.Wykonujemy odlewy lemieszy i łopatek mających zastosowanie do różnych mieszarek.
2.Odlewy wykonujemy w zakresie wagowym 0,5 do 120 kg.
3. Specjalizujemy się w produkcji jednostkowych i niskoseryjnych odlewów.
4. Gwarantujemy szybkie terminy uruchomienia produkcji w/w odlewów.
5.Gwarantujemy jakość i terminowość wykonywanych zamówień. Poziom Jakości kontrolujemy na wszystkich etapach procesu wykonania odlewów w oparciu o obowiązujące normy ze szczególnym uwzględnieniem warunków odbiorczych zawartych w WTWiO Odlewów i zgodnych z wymaganiami ISO 9001.