1.Specjalizujemy się w produkcji i wykonujemy odlewy do następujących gałęzi przemysłu:
- przemysł surowców mineralnych w tym do kopalń i zakładów przerabiających surowce
- transport samochodowy i kolejnictwo
- odlewy maszynowe i do produkcji narzędzi dla różnych odbiorców
2.Odlewy wykonujemy w zakresie wagowym 0,5 do 500 kg.
3.Specjalizujemy się w produkcji jednostkowych i niskoseryjnych odlewów.
4.Gwarantujemy szybkie terminy wykonania.
5.W celu zapewnienia odpowiedniej jakości odlewów gwarantujemy pełną współpracę ze specjalistami zleceniodawcy na każdym etapie procesu wykonania odlewów.
6.Gwarantujemy jakość i terminowość wykonywanych zamówień. Poziom Jakości kontrolujemy na wszystkich etapach procesu wykonania odlewów w oparciu o obowiązujące normy ze szczególnym uwzględnieniem warunków odbiorczych zawartych w WTWiO Odlewów i zgodnych z wymaganiami ISO 9001.
7.Oferujemy obróbkę cieplną odlewów : wyżarzanie normalizujące lub zupełne , ulepszanie cieplne i hartowanie .
8.Istnieje możliwość wykonania odlewów z innych materiałów niż z oferty podstawowej , w tym żeliwa chromowego , mających zastosowanie w warunkach pracy w podwyższonej temperaturze i przy zwiększonym narażeniu na ścieranie.


Saliwo węglowe i niskostopowe


Staliwo odporne na ścieranie