Usługi obróbki cieplnej i spawalnicze

Podstawowe procesy cieplne:
- wyżarzanie odprężające,
- wyżarzanie normalizujące,
- wyżarzanie zmiękczające,
- wyżarzanie rekrystalizujące
- harowanie i odpuszczanie
Maksymalne wymiary konstrukcji 2600x1600x1200